کتب

محمدصادق اللهیاری, 1391, نظام ترویج کشاورزی پایدار, دانشگاه آزاد اسلامی, تألیف

محمدصادق اللهیاری
محمدصادق اللهیاری

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^